Nieszczelność gazu

Nasi pracownicy są w stanie wykryć każdą nieszczelność gazu. Taką próbę szczelności wykonujemy po zamontowaniu nowej instalacji gazowej, po przebudowie lub remoncie instalacji oraz gdy instalacja była wyłączona z użytkowania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Taka próba zawsze jest przeprowadzana w dwóch miejscach instalacji – przed gazomierzem i w pozostałej części instalacji (z pominięciem gazomierza). Jeśli instalacja nie posiada zabezpieczenia antykorozyjnego, wówczas przed próbą trzeba ją oczyścić, zaślepić końcówki, otworzyć kurki i odłączyć odbiorniki gazu.

kuchenka gazowa

Jakich urządzeń pomiarowych używamy?

 

Korzystamy z urządzeń, które spełniają wszystkie wymogi techniczne określone przez prawo. Mają one klasę 0,6 i świadectwo legalizacji. Dla instalacji lub jej części, która znajduje się w pomieszczeniu mieszkalnym lub takim, które jest zagrożone wybuchem, ciśnienie naszych czynników próbnych ma 0,1 MPa, natomiast zakres pomiarowy to od 0 do 0,16 MPa. Do pozostałych instalacji ciśnienie wynosi natomiast 0,05 MPa, a zakres pomiarowy to 0-006 MPa. Po wykonaniu próby szczelności sporządzamy specjalny protokół.